Бел
Контакты
Тэлефон/факс: +375 (17) 271-02-78
E-mail:  gnu-niei@niei.by
Адрас: 220086, г. Мiнск, вул. Славінскага 1, корп.1

Спецыялізацыя і правілы прыёму

ПЕРАЛІК НЕАБХОДНЫХ ДАКУМЕНТАЎ для паступлення ў аспірантуру *

ДНУ «НДЭІ МІНІСТЭРСТВА ЭКАНОМІКІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ»

ДЛЯ АТРЫМАННЯ НАВУКОВАЙ КВАЛІФІКАЦЫІ "Даследчык»

 

 1. Заява на імя дырэктара НДЭІ;

 2. Дакумент аб узгадненні з Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь, кіраўніком дзяржаўнага органа ці іншай дзяржаўнай арганізацыі выканання дысертацыйнага даследавання (для асоб, указаных у пункце 39 Палажэння аб прысуджэнні вучоных ступеняў і прысваенні вучоных званняў у Рэспубліцы Беларусь, зацверджанага Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 17 лістапада 2004  г. N 560 (Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь, 2004 г. N 180, 1/6013; 2011, N 137, 1/13123);

 3. Асабісты лісток па ўліку кадраў **;

 4. Аўтабіяграфія **;

 5. Копіі дыплома аб вышэйшай адукацыі і прыкладаемай да яго выпіскі з залікова-экзаменацыйнай ведамасці альбо копія дакумента аб адукацыі, які пацвярджае атрыманне адукацыі, эквівалентнага I ступені вышэйшай адукацыі ў РБ, з указаннем вывучаных дысцыплін і атрыманых па іх адзнак (балаў);

 6. Копіі дыплома магістра і прыкладаемай да яго выпіскі з залікова-экзаменацыйнай ведамасці альбо копія дакумента аб адукацыі, які пацвярджае атрыманне адукацыі, эквівалентнага II ступені вышэйшай адукацыі ў РБ, з указаннем вывучаных дысцыплін і атрыманых па іх адзнак (балаў);

 7. Копія пасведчання аб здачы кандыдацкіх залікаў (дыферэнцыраваных залікаў) і кандыдацкіх экзаменаў па агульнаадукацыйных дысцыплінах (для асоб, якія паступаюць у аспірантуру для атрымання навуковай кваліфікацыі «Даследчык» ў дзённай або завочнай форме атрымання адукацыі).

 8. Рэкамендацыя вучонага савета (савета) або факультэта ўстановы вышэйшай адукацыі (для асоб, якія паступаюць у аспірантуру для атрымання навуковай кваліфікацыі «Даследчык» у год атрымання вышэйшай адукацыі).  У рэкамендацыі павінна ўказвацца тэма магістарскай дысертацыі, а таксама адлюстравана ўдзел рэкамендуемага ў навукова-практычных мерапрыемствах (канферэнцыях, семінарах і інш.), Наяўнасць публікацый (артыкулаў, дакладаў), патэнтаў на вынаходніцтвы, імянных стыпендый, удзел у выкананні НДР (у т  .ч. у грантах).

 9. Копія працоўнай кніжкі або іншыя дакументы, якія пацвярджаюць стаж працы (для працуючых);

 10. Заяўка арганізацыі - заказчыка кадраў;

 11. Спіс і копіі апублікаваных навуковых прац, а пры іх адсутнасці - навуковы рэферат па профілі абранай спецыяльнасці (аб'ём навуковага рэферата - не менш аднаго друкаванага ліста, які змяшчае 39,2 тысячы друкаваных знакаў з прабеламі, што адпавядае 16 старонках тэксту, надрукаванага праз 1  , 5 інтэрвалу паміж радкамі);

 12. Дакументы, якія пацвярджаюць удзел у выкананні навукова-даследчых і інавацыйных праектаў, копіі матэрыялаў і (або) тэзісаў дакладаў на навуковых, навукова-практычных канферэнцыях, з'ездах, сімпозіумах і інш. Падобных мерапрыемствах (пры наяўнасці).

 13. Заключэнне навуковага семінара пасяджэння аддзела аб актуальнасці тэмы, якасці і аб'ёме самастойна выкананых даследаванняў па тэме, якая рыхтуецца дысертацыі (для асоб, якія паступаюць у аспірантуру для атрымання навуковай кваліфікацыі "Даследчык" у форме суіскальніцтва);

 14. Дакументы, якія даюць пераважнае права для залічэння ў аспірантуру для атрымання навуковай кваліфікацыі "Даследчык" (пры наяўнасці);

 15. Адзін фотаздымак памерам 4х6 см;

 16. Медыцынская даведка аб стане здароўя (для грамадзян Рэспублікі Беларусь);

 17. Копія пашпарта;

 18. хуткасшывальнік для фарміравання справы.

 Дакумент, які сведчыць асобу, і арыгіналы дакументаў аб адукацыі прад'яўляюцца асобай, хто паступае ў аспірантуру, асабіста.

 __________________

 * (У адпаведнасці з лістом Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 19.07.2012 №05-15 / 163, гл. Таксама Пастанова Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 12.06.2012 №62 "Аб пераліку дакументаў, што прадстаўляюцца асобамі, што паступаюць у аспірантуру, дактарантуру")  .

** Афармляецца ў адпаведнасці з патрабаваннямі Інструкцыі аб парадку фарміравання, вядзення і захоўвання асабістых справаў работнікаў, зацверджанай пастановай Камітэта па архівах і справаводству пры Савеце Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 26 сакавіка 2004 г., N 2 (Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь, 2004 г.  , N 58, 8/10795).

 

ПЕРАЛІК нарматыўна-прававых дакументаў,

Якая рэгламентуе дзейнасць І ПАРАДАК ПАДРЫХТОЎКІ НАУНЫХ РАБОТНІКАЎ ВЫШЭЙШАЙ КВАЛІФІКАЦЫІ

 

 1. Кодэкс Рэспублікі Беларусь аб адукацыі ад 13 студзеня 2011 г. № 243-3.

 2. Палажэнне аб падрыхтоўцы навуковых работнікаў вышэйшай кваліфікацыі ў Рэспубліцы Беларусь, зацверджанае Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 1декабря 2011 г. № 561. Палажэнне аб парадку планавання, фінансавання і кантролю падрыхтоўкі навуковых работнікаў вышэйшай кваліфікацыі за кошт сродкаў рэспубліканскага бюджэту, зацверджана Пастановай Савета Міністраў Рэспублікі  Беларусь ад 4 жніўня 2011 г. № 1049.

 3. Палажэнне аб парадку прызначэння і выплаты стыпендый Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь студэнтам, курсантам і аспірантам, зацверджанае Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь 2012/09/06 № 398 "Аб сацыяльнай падтрымцы навучэнцаў».

 4. Палажэнне аб парадку пераводу, аднаўлення, адлічэнні асоб, якія навучаюцца ва ўстановах адукацыі і арганізацыях, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы паслявузаўскай адукацыі, зацверджанае Пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 28 лiпеня 2011 г. № 1016.

 5. Палажэнне аб парадку размеркавання, пераразмеркавання, накіравання на працу, наступнага накіравання на працу выпускнікоў, якія атрымалі адукацыю пасля, вышэйшую, сярэднюю спецыяльную або прафесійна-тэхнічную адукацыю, зацверджана Пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 22 чэрвеня 2011 г. № 821.

 6. Палажэнне аб парадку пакрыцця ў рэспубліканскі і (або) мясцовыя бюджэты сродкаў, затрачаных дзяржавай на падрыхтоўку навуковага работніка вышэйшай кваліфікацыі, спецыяліста, рабочага, служачага, зацверджана Пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 22 чэрвеня 2011 г. № 821.

 7. Палажэнне аб прысуджэнні вучоных ступеняў і прысваенні вучоных званняў у Рэспубліцы Беларусь, зацверджанае Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 17 лістапада 2004 г. № 560 (у рэдакцыі Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 1 снежня 2011 г. № 561).

 8. Пералік навуковых выданняў Рэспублікі Беларусь для апублікавання вынікаў дысертацыйных даследаванняў (у рэдакцыі загаду Вышэйшай атэстацыйнай камісіі Рэспублікі Беларусь ад 16 студзеня 2018 г. № 16).

 9. Праграмы-мінімум кандыдацкіх экзаменаў і залікаў па дысцыплінах: замежная мова, філасофія і метадалогія навукі, асновы інфармацыйных тэхналогій, зацверджаны Пастановай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь 2012/08/13 № 97.

 10. Інструкцыя аб парадку арганізацыі і правядзення кандыдацкага экзамену па спецыяльнай дысцыпліне, у тым ліку пры яго паўторнай здачы, здачы кандыдацкіх экзаменаў і кандыдацкіх залікаў (дыферэнцыраваных залікаў) па агульнаадукацыйных дысцыплінах, а таксама экзамену ў аб'ёме агульнаадукацыйнай праграмы ўстановы вышэйшай адукацыі, зацверджана пастановай Міністэрства  адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 2014/01/29 № 8.

 11. Інструкцыя аб парадку афармлення кваліфікацыйнай навуковай працы (дысертацыі) на суісканне навуковых ступеняў кандыдата і доктара навук, аўтарэферата і публікацый па тэме дысертацыі, зацверджана пастановай ВАК Беларусі ад 2014/02/28 № 3.